Ordinær generalforsamling – dagsorden

Ordinær generalforsamling
Mandag 15. feb.2016 kl. 19:00
I Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab v/kassereren
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  Næstformand: Dudder- modtager genvalg
  Kasserer: Joy- modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem: Inger- modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter, opstillet er:
  Annemarie Jensen (genopstiller)
  Ole Andersen (genopstiller)
 9. Valg af revisorer, opstillet er:
  Erik Rossing ( genopstiller)
  Gitte Høvring ( genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant:
  Ronnie Bullock (genopstiller)
 11. Eventuelt

Ændring af vedtægter:

§ 1.
Foreningens navn er Hvidovre Filmklub. Dens hjemsted og sekretariat er Hovedbiblioteket, Hvidovrevej 280.
§ 2.
Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kunstart, fortrinsvis ved forevisning af spillefilm og kortfilm, der tjener dette formål, ledsaget af oplysende foredrag, diskussioner etc.

Ændres til:
§ 1.
Foreningens navn er Hvidovre Filmklub. Dens hjemsted er Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.
§ 2.
Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til film ved forevisning af spillefilm.