Medlemskab/billetter

Sådan bliver du medlem af Hvidovre Filmklub:
 • Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent på gironummer:
  +01<   +213 1129<   (henvendelse i banken)
 • Husk at oplyse dit navn og adresse – (VIGTIGT)
  Beløbsmodtager: Hvidovre Filmklub v/kasserer Joy Christiansen,
  Bredekærs Vænge 70, 2635 Ishøj.
 • Eller: ved at benytte netbank: +01 <    +2131129<
 • Indmeldelse kan ikke ske på Medborgerhuset / Kometen.
 • Medlemskortet bliver tilsendt med posten eller udleveret ved indgangen efter sæsonstart.
 • Medlemskab giver gratis adgang til alle film i sæson 2022-2023.
 • Medlemskort skal forevises ellers ingen adgang til filmen.
 • Kun adgang for medlemmer.
 • Dørene åbner kl. 18.30
 • Filmforevisning starter kl. 19.00 (dørene lukkes).
 • Bortkomne medlemskort erstattes ikke. Indmeldelse skal ske igen.

Kontingent med mere:

Årskontingent 50,00 kr.
Medlemskab giver gratis adgang til alle film i sæson 2022-2023.