Hvidovre Filmklub Dagsorden 2023:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab v/kassereren Ordinær generalforsamling Mandag den 20. februar 2023 Kl. 19.00 I Kometen, Hvidovrevej 280

4) Fastsættelse af næste års kontingent, Kr. 75,00 med gratis adgang til alle film.

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, for en periode på 2 år, på valg er Bestyrelsesmedlem – Annette Cronberg Reidl – modtager genvalg Bestyrelsesmedlem – Leif Steenberg – modtager genvalg Bestyrelsesmedlem – Per Andersen – modtager genvalg

7) Valg af suppleanter, for en periode på 1 år, på valg er Suppleant – Poul Brasch – modtager genvalg Suppleant – Vakant

8) Valg af revisorer, for en periode på 1 år, på valg er Erik Rossing – modtager genvalg Ronald Bullock – modtager genvalg

9) Valg af revisorsuppleant for en periode på 1 år, på valg er John Mogensen – modtager genvalg.

10) Evt.