Medlemskab/billetter

Sådan bliver du medlem af Hvidovre Filmklub:
 • Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent,
  på gironummer 2131129 (henvendelse i banken)
  Beløbsmodtager:
  Hvidovre Filmklub
  v/ kasserer Joy Christiansen
  Bredekærs Vænge 70
  2635 Ishøj
  Husk at oplyse dit navn og adresse – (VIGTIGT)
  eller
 • ved at benytte netbank:   +01<                 +  2131129
 • Medlemskortet bliver tilsendt med posten eller udleveret ved indgangen.
 • Indmeldelse kan ikke ske på Medborgerhuset.
 • Billetter og rabatkort købes i billetlugen om mandagen og kun mod kontant betaling.
Billetpriser med mere:

Årskontingent 50 kr
Billetpris pr. stk. 30 kr
Rabatkort (10 billetter) 200 kr – Rabatkort gælder kun til den sæson, de er købt til, og ubrugte rabatkuponer refunderes ikke.

Medlemskab kræves for at man kan købe billet.
Medlemskort skal forevises og giver ret til køb af én billet
Billetsalget åbner kl. 18.30
Filmforevisning starter kl. 19. (dørene lukkes)